Eestimaa...See on avatud olemise mererannad ja üksi olemise muinasjutu metsad,see on kevadine rändlinnuputus ja sügisene värviuputus,see on romantiline suveöövalgus ja pimestav härmatis talvepäevades.See on veel tuhat asja...Rändaja teed on siin otsatud...

вторник, 2 марта 2010 г.

Väinamere saared.


Ükskõik, kus Väinamerel olla, igal pool paistab silma rannik või saared. 1500 Eesti meresaarest (pindalaga üle 900 m²) jääb siia 600. Eelnimetatud suuremate saarte kõrval on vaid 10 saart, mille pindala on üle 1 km². Valdav osa on alla 0,1 km². Maatõusu tagajärjel tekib merest aegamööda uusi saari juurde ning kasvab olemasolevate pindala ja kõrgus. Seetõttu on nad vägagi erineva ilmega — paljastest kruusa või klibuga kaetud maalappidest lopsaka taimestikuga saarteni. Suuruse, vanuse ja välisilme järgi nimetatakse saari eesti keeles mitmeti — “laid”, “rahu”, “kare”, “kuiv” ja “nasv”. Mitmekesised elupaigad — roostikku kasvanud madalad lahed, kiskjate (ja ka inimese) eest kaitstud meresaared on soodustanud rikkaliku elustiku, eriti linnustiku kujunemist. Väinamere piirkonda jäävad Euroopa tähtsaimate linnukaitsealade hulka kuuluv Matsalu (486,1 km², millest merealasid 236 km²) ja Käina lahe — Kassari looduskaitseala (35,5 km²) ning Hiiumaa laidude maastikukaitaseala (26,6 km²). Peaaegu kogu ala kuulub Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala koosseisu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий