Eestimaa...See on avatud olemise mererannad ja üksi olemise muinasjutu metsad,see on kevadine rändlinnuputus ja sügisene värviuputus,see on romantiline suveöövalgus ja pimestav härmatis talvepäevades.See on veel tuhat asja...Rändaja teed on siin otsatud...

воскресенье, 21 февраля 2010 г.

''Taarka''.Film.

Maailma esimene setokeelne film räägib ühe väikese rahva kirkaimast kangelasest, rahvalaulikust Hilana Taarkast, naisest, kes elas kogu oma elu ühiskonna heidikuna väikeses korstnata majas; laste vallasemana vaesuses, kerjates, juhutöid tehes ja lauldes. Lauldes alati tõtt, vahel kibedat, vahel naljakat, vahel julma. Teda kardeti ja põlati, vihati ja ihaldati. Taarka laulis läbi kogu oma uskumatu elu, üle oma saatuse, väikesest seto külast rahvusvahelise tuntuseni välja.
Ja laulis ta hästi, väga hästi.
Taarkast sai lauluema, legend.
Kuid naisena, kogukonna liikmena, ei võtnud seto rahvas teda kunagi päriselt omaks.

Hilana Taarka.


Setu rahvalaulu leelotajate suures peres said kuulsaks juba dr. J. Hurda päevil kolm esimese järgu rahvalaulikut tõesti imestamapaneva improvisatsioonivõime ja ainete rohkusega: M i k o Ode, Martina Irò ja Hilana T a a r k a. Nende keskmine lauluoskus ulatus 10 000 kuni 25 000 regivärsi reani. 19. augus til 1924. a. suri Miko Ode. 27. detsembril 1933 suri Hilana Taarka. Nüüd on kolmest üle jäänud ainult Martina I r ö.

Setu suurlaulikute keskel oli Hilana Taarka (vallakirjas Vasila Taarka) esimesi oma huumoriküllases nalja- ja näägutuslaulus. Sellepärast esines ta isesuguse suurusena peol ja pulmas Se tumaal. Suurim au oli H. Taarkal Setu esimesel üldlaulupeol esi­mesena esineda tervituslauluga, mida kaasitasid saatjatena 100 üle Setumaa kokkutulnud rahvalaulikut:

„Maa iks müras’, täivas tõras’,
Turutulba’ iks varisi’, Liina lipu’ iks
libisi’, Fuulehe’ iks punõti’, Võso
veere’ iks vereti’, Utsu iks lei
orasõllõ!” -

Jaanipäeval 1921. a. oli suur au H. Taarkal eeslauljana öelda tervitussõnu Helsingis Soome presidendile ja samuti esineda Soome üldlaulupeol.

Laulus alati võitja, suri Hilana Taarka maises elus suures vaesuses, mille ta on oma lauluski jäädvustanud: „Olõ-õs meil põldu, mida põima’, Olõ-õs rüki, mida rühki’, Külä-ks võti künnümaa’, Vald ragi mi varigu!” Taarka koduküla oli Hilanamägi Võrumaa piiril. Oma elu loost jutustab kuulus laulik:

hilana-taarka.JPG

Foto A. O. Väisänen.

Hilana Taarka.

„Mu ema nimi oli Oka. 16-aastaselt võeti talle mees Härma külast, nimega Mats. Mu ema oli ilus inimene, aga isa jälle oli sarnase näoga, nagu ma must. Me olime küll rikkad, aga isast sai joodik. Ta hakkas maid müüma, ja praegu on mu vennal järel veel ainult üks hingemaa. Neljast lapsest olen ma kõige vanem. Kui ma olin 13-aastane, hakkasin juba emaga käsikivi juures töö tama, kus ema õpetas mind laulma: „Jahva’, jahva’, kivikõnõ” jt. Ema oli tugev inimene: kolm mõõtu kartuleid võttis ta korraga selga. Suur „laululine” oli ta ka; tema juures käisid üleskirjutajadki. Paljudes pulmades oli ta kaasitajaks, ma olin ikka temaga kaasas. Ema suri 34 a. eest. Isa maeti kalmu juba ligi 60 a. eest. - Mehele ma ei saanud. Mul oli küll kosilane naaberkülast, kuid sugulased ei lubanud tal mind võtta, sest neid oli kolm venda ja maad oli neil vähe. - Veel 50-aastaselt sain ma lapse. Seda imestas preestergi ja ütles: ,,Kõvva jako naistõrahvas!”" - Nüüd suri see „kõva naine” möödunud jõulu viimasel pühal Võmorskis kõrges vana duses, 84-aastasena.

Hilana Taarka poolt dr. J. Hurdale (a. 1903) ja ajaloola sele H. Prants’ule ettelauldud leelo on ilmunud täielikult Hurda „Setukeste lauludes”. H. Prants käis Taarkalt laule kirjutamas 1889. a. Dr. J. Hurda ,,Setukeste laulude” I ja II köites leidub H. Taarka poolt leelotatud rahvalaule kokku 29. Lihtlaule on nendest 16, nimelt järgmise sisuga: 1. muinasusulised laulud: ,,Päevapoeg”, „Neiu veri”, ,,Hiiv hitskmehe”, ,,Imelik koda” ja „Ait põleb”; 2. ristiusulised I.: ,Jeesuse surm”; 3. muinasjutulised I.: „Haned kadunud”, „Hobune varas tatud”, „Oravad oksalt - müügiks müüril”, ,,Karjaneiu ja kaup mehed” ja „Neiu liin”; 4, neidudel.: „Neiu kiidab oma käsi tööd”; 5. jõulumängul.: „Liigu, liigu lijnakõnõ!”; mõrsja 1 km ise I.: „Ristimäle (pulma kutsudes)”, „Ristimäle (saaja-päeval)” ja „Neiu trotsijale”. - Liitlaule leidub H. T-l samas väljaandes 13; need on järgmise sisuga: „Kosjasõit + Kalmu neiu”, ,,Hääl kadunud + Vend pilliks Pihkvas”, „Neiu vennad + Tänuline lind”, „Tütar vette + Uibonõ näiokõnõ + Neiumüük”, „Kolm vaest + Härjad varastatud” ja „Rikas kosilane + Kuhja loomine”. Pikem neist on 128-reane liitlaul : „Kosjasõit + Kal muneiu”.

Hiljemini on mag. A. O. Väisänen selt laulikult palju laule fonografeerinud ja üles kirjutanud a. 1913, 1914, 1921 ja 1922, samuti P. Voolaine ja J. Ainelo. Nende korjandusest on ilmunud vaid mõni üksik laul. Mag. A. 0. Väisänen’i teatel on suurem osa H. Taarka lauldud kiidu- ja näägutuslaule jäänud siiski kirjutamata, eriti kõik see, mis ta on Setu ja Eesti poolel pulma des ja veel oma külalistele leelotanud pärast 50 aasta vanadust.

Kõigist kolmest dr. Hurda aegsest Setu laulusangarist on soome kujur AIpo Sailo voolinud rinnakujud.

Olgu kerge suurlaulikule Setu muld!

Elmar Päss.

Üritused 2010.Maarahva laat
19. - 20. juuni 2010

***

VANA*AJA*PÄEV
Vastseliina linnuse varemetes, 24. juuli 2010

***

„Tulede öö”
28. august 2010

Vastseliina ime


Riia peapiiskop Vromhold de Vifhuseni 1354. aasta jaanuaris Avignoni paavst Innocentius VI-le kirjeldus „Vastseliina imest“:

Nimelt nähtud vahel kahte ebamaist valges rüüs inimkuju risti seinalt altarile ümber asetamas ja kolmandat sealjuures küünlaga põlvitamas (valge rüü ja puuristi paigutamine altarile osutab tsistertsastlastele jt. nendest inspireeritud ordudele).

29. augustil 1353. a Ristija Johannese pea maharaiumise päeval, nägi seda supliigi kirjutajate andmetel juba mitu inimest. Algul üks, siis kaks ja lõpuks kolm inimest tunnistasid, et olid toimingut näinud ja ilmutised laulnud pealegi paastuaja vaikse nädala alguse teenistuselaulu Ramis palmarum. Sellest kuuendal ööl (4. septembril) hakanud kabelist kostma kütkestavaimat meloodiat (armonia suavissima) ja läbi riivistatud ukse säranud imelist valgust. Esmalt avanud ukse kapellaan, seejärel linnusepealik ja kogu tema poolt kabelisse käsutatud meeskond. Selle peale oli küll muusika lakanud, kuid kahe üleloomulikult heledalt põleva küünla valgel oli vakatanud sõjameeste ees avanenud iseäralik vaatepilt: varem kõvasti seina külge kinnitatud altaririst seisis vabalt altarikividel püsti (in alatari medio super lapidem erectam), ilma et miski seda toetanud oleks. Ja sinna ta jäi – juba reliikviana, mida linnusemeeskond hoolikalt valvas.

Aldur Vunk, „Jeesus läks maal kõndimaie. Ristisõjad ja palverännakud Eesti Keskajal“. 2005 (lk.302)

Vastseliina võlukarp


Vanasti elanud Vastseliina linnuses sõjakas isand, kes oma elukoha lasknud hästi kindlaks teha. Mitmel puhul piiratud linnust, kuid alati asjata. Lahkujatele kõlanud müüridelt kalk naer järele. Oma lossi kaitsmine tundunud isandale mõttetu ajaraiskamisena, olid ju müürid kõrged, kraavid sügavad ja ustav meeskond valvel. Igavuse peletamiseks hakanud ta kord lähemal, kord kaugemal sõjakäikudel käima. Asemikuks määranud ta pikematel äraolekutel oma tubli teenri.

Kord annab isand jälle käsu raudriided läikima lüüa, mõõk vahedaks ihuda ja hobune saduldada. Kavatseb kaugele kihutada, Rooma linna ratsutada, sealt üle mere muhameedlasi nuhtlema minna. Arvab, et enne paari aastat tagasi ei jõua. Kutsub teenri, annab juhatusi ja õpetusi, lõpuks ulatab väikese karbi ja hoiatab: “Pea seda öösel padja all ja päeval põues, hoia kui silmatera ja valva kui kõige kallimat varandust. Tulen koju, annad karbi mulle isiklikult kätte. Ainult passi peale, et sina ega keegi teine kaant avama ei kipuks. Kättemaks ei jää tulemata!“ Teener tõotab käsku täita, isand kappab sõtta. Nädal kulub nädala järel, nädalatest saavad kuud, kuudest aastad. Iga päev kaalub teener kallist karbikest peo peal, üha kasvab uudishimu. Lõpuks võidab himu hirmu. Salamahti võtab teener õuenurgas karbi põuest, piilub õige natukene kaane alla. Ei seda oleks tohtinud teha – vurinal lendab laekakesest välja lind, teeb paar tiiru lossi kohal ja vuhiseb siis noolena minema.

Mis nüüd teha? Tõotus murtud, usaldus purustatud, kättemaksuhirm närib ussina südant. Samal õhtul kihutab isand vahule aetud hobusel koju, kargab sadulast, ise üleni verine, nägu surnukahvatu. Kohkunud teener tõttab isandale vastu, pakub kosutavat kalja, kutsub kümblust võtma, haavu tohterdama.

Ei ole isandal aega tühja-tähjaga tegelda. Käratab teenri peale: „Miks sa mu keelust üle astusid? Kuidas tohtisid sa lindu vabadusse päästa? See lind on minu vihamees – lendas üle mitme mere minuga võitlema, saigi minust jagu. Kõik sinu süü!“ Enne veel kui teener jõuab vabanduseks suud paotada, välgatab mõõk ja pea lendab ainsa ropsuga nurka. Tagasi vaatamata ratsutab pahane isand väravast välja, ei jäta endale asemikku, ei anna linnuse kaitsjaile käske ega korraldusi.

Varsti läheb jutt laiali – Vastseliina jäänud isandata, kaitsemeeskond laaberdab niisama mööda külasid ringi, on end rasva söönud, laisaks ja lodevaks läinud. Kuulevad sellest ka kunagised Vastseliina piirajad. Paras aeg kaotust tagasi tegema minna. Peagi jõuab väesalk samade müüride alla, kust kunagi häbiga taganetud. Suurtükid pannakse tööle, kuulid lendama, sõjapasunad hõikama. Ei mingit vastu laskmist. Minnakse väravate juurde, need on pärani lahti. Tungitakse linnusesse, nähakse siin-seal mõnda magavat sõjasulast, notitakse maha. Ei leia Vastseliina keldritest enam suurt midagi, kaitsemeeskond on kõik nahka pistnud ja maha müünud. Lossile pannakse tuli otsa ja selleks korraks on sõjakäik lõppenud.

Juba limpsivad viimased leegid katuseid, juba hakkavad suitsupilved vähemaks jääma, kui äkki kihutab lossiisand kohale. Mõned võõrad sõdalased, kes veel tulekahju vahtima jäänud, piiravad nüüd tulija ümber, ähvardavad piikide ja kahekäemõõkadega. Vana sõjamees nagu ärkab, ajab end sirgu, haarab mõõga, lahmib nii, et pead kahekaupa lendavad. Pääseb kuidagiviisi minema ja jätab linnuse saatuse hooleks. Kuid ei ole ta endagi edasine käekäik kiita – ruttab sõjast sõtta, otsib unustust ja leiab surma.

Vastseliina linnust lõhuvad tuuled ja taevaveed, inimesed veavad sealt koormate kaupa kive ehitustöödeks. Aga rahvasuu ei vaiki. Vanainimesed teavad rääkida, et iga seitsme aasta tagant jaaniööl tulevat Vastseliina isand musta täku seljas kunagist kodu vaatama ja endist hiilgust taga nutma. Seisvat mõnda aega varemete kohal ja kaduvat siis korraga nagu maa alla...

Huntide lugu


1585. aastal kirjutas paavsti saadik Antonio Possevino Tartus "Kirja Mantova hertsoginnale". Ta kirjeldab jesuiitide tegevust Liivimaal (Lõuna-Eestis), Rootsis ja Transilvaanias (Rumeenias). Kirjast võime lugeda mitmest hundiloost.

Üks neist juhtus Vastseliina lossi ümbruses. Siin hulkunud ringi neli hunti, kellest üks oli valge. Võsavillemid ründasid eriti lambaid ja "raskeid naisi", nagu Possevino kirjutab. 1585. aastal olevat hundid ära söönud sada viiskümmend ülekaalulist naist. Selliste hirmsate sündmuste pärast ei julgenud keegi põldudel käia.

"Rahvas ütleb seda nõiduse läbi tehtud olevat, pärast moskoviitide lahkumist." kirjutab Possevino.

Vibu lugu


Valge rist näitas oma imettegevat mõju taas 1381. aastal. Pärimuse järgi piiras siis Vastseliina linnust Moskva vürsti 300 000 meheline vägi. Kuna pikaleveninud piiramine ja paljud tormijooksud halvendasid lossi kaitsevõimet, siis hakati üha rohkem abi otsima Jumalalt.

Ühel hommikul, päikesetõusu ajal, toimuski ime. Palvete lugemise lõpetanud Vastseliina linnuse pealik tabas ihutud raudotsaga noolega pika maa pealt surmavalt Vene suurvürsti. Oma väejuhist ilmajäänud venelased olid nii šokeeritud, et lõpetasid Vastseliina piiskopilossi piiramise ning lahkusid.

Linnuse kaitsjad rõõmustasid imepärase pääsemise üle ning riputasid vibu lossikirikusse. Kuuldus, et Vastseliina piiskopilinnus on kõige tugevam, levis ja kinnistus rahva mälus. Tänapäeva kunstiajaloolaste arvates see siiski nii ei olnud. Kalvi Aluve ütleb, et Vastseliina oli tunduvalt väiksem kui Pärnu ja Paide linnused.

Valge risti legend


Üks kirdetorni huvitav detail on linnuse kabelile viitavad süvendristid. Hiljem lisandus põhjakülge suurtükitorn, mille kahel ülemisel korrusel olid Liivimaa ehituspraktikas Vastseliina linnuse kabeli siseõuepoolsele seinale oli kahe raudnaelaga kinnitatud altaririst. Kord toimus selles kabelis väidetavalt suur ime. Nähti kahte valges rüüs inimkuju risti seinalt altarile ümber asetamas. Selle juhtumi tõesust kinnitas mitu inimest, ühe kirjelduse järgi kostnud kabelist aeg-ajalt ka kütkestavat meloodiat ning riivistatud ukse taga säranud imeline valgus.

Ime krooniks oli seina külge kinnitatud altariristi sattumine vabalt seisva altari kividele ilma, et miski oleks seda toetanud. Tol ööl sai Vastseliina linnus endale reliikvia, mida linnuse meeskond hoolikalt valvas.

Püha risti kabeli külastus andis 40päevase indulgentsi ehk ajaliku patukaristuse amnestia, mille esmakordselt kinnitas paavst Innocentius VI 1354. aastal. Nii sai Vastseliina kabelist üks olulisemaid palverännaku kohti Põhja-Euroopas. Valge risti juures olevat abi saanud ka pimedad ja kurdid.

Siinkohal tasub üle öelda, et 16. sajandil ehitatud hobuserauakujuline suurtükitorn linnuse kirdenurgas on tänaseni kaunistatud valge risti kujutisega.

Ajalugu.
Vastseliina piiskopilinnuse varemed asuvad Vana-Vastseliina külas umbes 5 km kaugusel Vastseliina alevist Vastseliina vallas Võru maakonnas. Strateegiliselt tähtsas kohas Piusa jõe kõrgel kaldal kohas, kus Meeksi oja Piusasse suubub, seega piiratuna kolmest küljest veetõkkega. Lõunast kaitses teda kaitsekraav.
Teadaolevatel andmetel alustati Vastseliina linnuse ehitamist Tartu piiskopkonda piirikindlusena Maarja kuulutamise päeval 25. märtsil 1342. Siis pühitseti linnus Neitsi Maarjale ja linnust hakati kutsuma tema auks Frouwenborchiks. Alles hiljem hakkas linnuse nimena esinema Novum castrum (uus linnus), mis võib-olla tuli kasutusele, eristamaks Vastseliinat vanemast Kirumpää piiskopilinnusest. Siit ka maakeelne ja venelaste novõi gorodok.
Kuigi Vastseliina linnus asus Tartu piiskopkonna maadel ja linnuse praeguses nimetuses on viide piiskopile, oli selle ehitamise korraldajaks ja arvatavasti ka algatajaks hoopis 1237 Mõõgavendade Ordu järeltulijana loodud Liivi Ordu oma 24. ordumeistri Burchard von Dreilebeni isiklikul juhtimisel.
Sellel ajal püstitati nelinurkse põhiplaaniga peatorn (tornlinnus). Selle mõõdud olid jalamilt 14,5 ja 19 meetrit, müüride paksus ulatus 3 - 4,5 meetrini. Kolmel võlvitud lagedega korrusel asusid kelder, kabel ja relvaruum, nende peal veel kolm kaitsekorrust.
Hiljem kandis linnus Neuhauseni ja Schloß Neuhauseni nime. 1379 rajati endise tornlinnuse ümber ristkülikukujuline laagerkastell ja linnus ümbritseti kaitseõuega. 15. sajandi lõpul ehitati kirdetorn. 16. sajandi alguses ehitati dankrilaadne põhjatorn. Kagunurk sai ainulaadse dekooriga ümartorni ning linnusemüür ehitati kõrgemaks. Palisaad lammutati ning selle asemele ehitati väikeste tornidega müür (zwinger). Linnust kindlustati täiendavalt kuni Liivi sõjani. Vastseliina linnus oli omanäoline oma välisarhitektuuri dekoratiivsuse poolest ning ainulaadne ehitis kogu Eesti ja Läti alal.
Looduslikult kõige vähem kaitstud lõunaküljel olid kaitset parandav zwinger (topeltmüür, mis kaitses põhimüüri kahurikuulide otsetabamuste eest ja moodustas koos põhikindlusega lõksu müürist üleronijatele) ning kagutorni ees olev madal lisatorn suurtükkidele.
Vastseliina linnus asus vana Riia - Pihkva kaubatee ääres. Peale selle etendas ta tähtsat osa ka palverännakute sihtpunktina.
Liivi sõda algas linnusele õnnetult, milles linnust süüdistada ei saa. Nimelt olid suured kahtlused Tartu piiskopi Hermanus II kokkumängu kohta venelastega. Liivi sõja alguses tegutses Vastseliinas piiskopi saadik ja tõlk Christoffer Lustfer, kes pettemanöövriga tahtis linnust venelaste kätte mängida. Sellest saadi teada ja Lustfer vangistati. Ordu pealinnuses Võnnus tunnistas ta pärast piinamist Tartu piiskopi vastu ja poos ennast vangikongis üles.
Nähes, et kavalus ei aita, otsustasid venelased linnuse jõuga võtta. Selleks ajaks olid ka kaitsjad ettevalmistusi teinud. Ordumeister saatis lisajõude ja linnuse ülemaks sai Jorgen Uxkel (Jürgen Uexküll). Esimene tugev rünnak toimus 15. juunil ja lõppes venelastele edutult. Sellest nende hoog aga ei raugenud ja venelased tulid seitsme leeriga linnuse alla, lastes mõned lasud müüri pihta, nii et müüritis mõningal määral alla varises. Sulased ja kodanikud astusid Jorgen Uxkeli juurde ja nõudsid, et ta linnuse loovutaks, muidu poovad nad ta müüri peale üles. Seetõttu pidi ta linnuse 1. juulil loovutama. Jorgen Uxkel lahkus koos sugulastega linnusest ja nad riisuti enamuses paljaks. Seejärel tapsid venelased kõik talupojad. Ka väikesed lapsed raiusid nad pooleks ja jätsid sinnapaika.
Vastseliina linnus jäi venelaste kätte aastani 1582, seega peaaegu sõja lõpuni. Liivi sõja alguses likvideeriti Tartu piiskopkond ja 1562 ka Liivi ordu, alistudes Poolale. Nii ei olnud 1582. aastal olemas enam linnuse rajajaid ja omanikke, kui Jam Zapolski vaherahuga Venemaa ja Poola vahel läks Vastseliina Poolale. 24 aasta pikkusele venelaste valitsemisele järgnes 43 aasta pikkune Poola võimuperiood.
1620. aastal alanud võitlus Poola ja Rootsi vahel Liivimaa pärast olid 1625. aastaks olukorra sedavõrd Rootsi kasuks pööranud, et Vastseliina saadi kätte ilma suuremate purustusteta. Alles aasta enne Vene-Rootsi sõda 1656 - 1658 algasid linnusel uued kindlustustööd, mille iseloomu ja mahtu ei teata. Samas sõjas sai linnus ühepäevases piiramises 21. juulil 1656 rängalt kannatada ja alistus veelkord venelastele. 1658. aasta Vallisaare vaherahu ja 1661. aasta Kärde rahu tõid Piusa kaldale Rootsi kuninga alamad tagasi. Sel korral viimaseks pooleks sajandiks. Põhjasõda muutis 1702 Vastseliina linnuse varemeteks. Kätte oli jõudnud kahurvägede ja bastionide ajastu, kus Vastseliinal puudusid perspektiivid.
Linnuse all asus võlvkelder ja selle peal oli linnuse kabel, kus peeti kiriklikke kombetalitusi. Linnuse kabelis asus püha rist, mida käidi kummardamas. Püha risti kabeli külastus andis 40-päevase patukustutuse, mille esmakordselt kinnitas paavst Innocentius VI 1354. aastal.

VASTSELIINA LINNUS

  • Linnus rajati Tartu piiskopi ja Liivimaa ordumeistri poolt, tänu ümberehitustele ja laiendustele kujunes see võimsaks piirilinnuseks. Linnusel on olnud palju eri rahvustest isandaid. Lõplikult hävitati linnus Põhjasõjas (1702) venelaste poolt. Keskajal oli Vastseliina linnus katoliku maailmas tuntud palverännakute sihtkohana. Siin kummardati lossikabelis asuvat püha risti; kabeli külastus andis 40-päevase patukustutuse, mille esmakordselt kinnitas paavst Innocentius VI 1354 aastal.

Setomaa...


Laulu- ja tantsuselts HÕPÕHÕIM


Seto Laulu- ja Tantsuselts HÕPÕHÕIM loodi 2007. aastal eesmärgiga taaselustada mitmehäälset seto laulutraditsiooni. Lauldakse nii arhailist kui ka uuemat nais-, mees- ja segakooride repertuaari ning seda vürtsitatakse valikuliselt pillimänguga. Koorijuht on akadeemilise muusikaharidusega ning täidetud on kõik häälerühmad alates killõst ja lõpetades bassiga. Kooris on 6 pillimeest, kes võivad mängida erinevatel instrumentidel.

Oma lühikesele tegutsemisajale vaatamata on esinetud koolides ja vabaõhuüritustel. 2009. aastal andis Hõpõhõim välja CD Tuulõ´Setomaalt.

Kuula Hõpõhõimu:

  1. Kats lõõtsa
  2. Näiokõsõ noorõkõsõ
  3. Tammõkõnõ
  4. Tuulõ´ Setomaalt

Potisetod,linakasvatus ja kalastamine.
Neid märksõnu seob see, et läbi aegade on need kolm ala
olnud setode kõige tähtsamad sissetulekuallikad. Kui
kalastuse ja linakasvatusega on tegeldud ka mujal Eestis, siis
potisetodega saab kiidelda ainult Setomaa. Üle-eestiliselt
tuntud potisetod rändasid hobuvankritega ringi ning
vahetasid oma kauba kaltsude vastu, eks ikka Räpina
paberivabriku jaoks. Kui veab, võid potisetosid ka tänapäeval
ringi rändamas kohata.

Seto kargus.
Karguseks kutsutakse setode tantsu. Omapäraks siinjuures
on see, et mehed ja naised tantsivad eraldi, paaristants on juba
hilisem nähtus. Igas külas oli vähemalt üks pillimees, kes
oskas hästi bajaani, karmoškat või setu libliklõõtsa mängida.
Varem mängiti kannelt.