Eestimaa...See on avatud olemise mererannad ja üksi olemise muinasjutu metsad,see on kevadine rändlinnuputus ja sügisene värviuputus,see on romantiline suveöövalgus ja pimestav härmatis talvepäevades.See on veel tuhat asja...Rändaja teed on siin otsatud...

четверг, 4 марта 2010 г.

Matsalu loodusfilmide festival 2010KOHTUME 15.SEPTEMBRIL 2010! Üldsätted


 1. Festivali eesmärk on tutvustada ning tunnustada uusi loodusfilme ja nende tegijaid, soodustada loodusfilmide levi.
 2. Festival propageerib looduslähedast ja säästvat elulaadi, põlisrahvaste sügavalt loodusega seotud traditsioonide austamist.
 3. Festival on kohtumispaigaks filmitegijatele, kes loovad filme looduse mitmekesisusest ja selle kaitsest, looduse kui elukeskkonna säilitamisest ning põlisrahvaste elust.
 4. Festival on Eesti filmikultuuri tutvustamise paigaks, kus on võimalik luua kontakte Eesti ja teiste maade filmitegijate vahel.
 5. Festivali raames toimuvad loodusfoto näitused, loodusfotograafide kohtumised ning teised kultuuriüritused.
 6. Festivali korraldab MTÜ Matsalu Loodusfilmide Festival koostöös Lihula vallavalitsuse ja Matsalu Rahvuspargiga.
 7. 8. Matsalu rahvusvaheline loodusfilmide festival (edaspidi festival) toimub Lihulas, Läänemaal15.-19. september 2010.
 8. Festivali töökeelteks on eesti ja inglise keel.
 9. Festivali kontaktandmed:
  Tallinna mnt 25, 90303 Lihula
  Läänemaa, Eesti
  Tel. +372 551 0910, +372 477 5141
  e-post: tiit.mesila@matsalufilm.ee
  http://www.matsalufilm.ee/


 10. Filmide osavõtutingimused


 11. Filmid võistlevad kahes kategoorias:
  Kategooria A - “Loodus”. Osalema kutsutakse filme loodusest kogu tema rikkuses ja mitmekesisuses.
  Kategooria B - “Inimene ja loodus”. Osalema kutsutakse filmid, mis kajastavad inimtegevuse ja looduse harmoonilist kooseksisteerimist, inimese põliseid seoseid loodusega, loodushoidu, pärimusi.
 12. Festivalil võistlevad filmid, mis on valminud pärast 1. jaanuair 2007.a.
 13. Filmid võivad olla osa võtnud teistest samalaadsetest festivalidest.
 14. Ühe autori poolt festivalile esitatud filmide arv ei ole piiratud. Valiku festivalile esitatud filmide hulgast teeb korraldajate poolt määratud valikukomisjon.
 15. Festivali eelläbivaatusele saadetud filmide koopiad jäävad festivali arhiivi. Neid kasutatakse üksnes festivali propageerivatel üritustel ja loodusõpetuse eesmärgil.
 16. Osavõtt festivalist on tasuta. Osavõtja garanteerib, et tema poolt esitatud filmid on vabad kolmandate osapoolte poolt filmi kohta käivatest nõuetest.
 17. Festivali programm koosneb:
  - võistluskavast,
  - retrospektiivkavast,
  - vabakavast,
  - loodusfoto näitustest,
  - seminaridest ja töötubadest,
  - vaba aja üritustest.
 18. Võistlevaid filme hindab 5-liikmeline rahvusvaheline žürii, kuhu kuuluvad filmitegijate ja looduskaitse esindajad. Žürii määrab järgmised auhinnad:
  - festivali peapreemia,
  - kaks I preemiat (üks kummaski kategoorias),
  - kaks žürii eripreemiat,
  - eripreemiad.
  Kõik festivalist osavõtnud filmid saavad osavõtudiplomi.
 19. Festivalile esitatavate filmide pikkus ei ole piiratud.
 20. Filme võib esitada järmistes formaatides: Beta-SP, Digi-Beta, DVD, DV Cam, Mini DV.
 21. Filmiga koos tuleb esitada filmitekst rtf- või doc-failina, filmi autori(te) elulugu ja filmograafia, filmi tutvustavad fotod (2-3) ja foto autorist (soovitavalt CD-l ). Palume tõlkimise täpsuse huvides lisada filmides näidatavate liikide teaduslikud nimetused ladina keeles.
 22. Iga filmi kohta täidab osavõtja osavõtukaardi (Entry Form).
 23. Osavõtukaardiga koos saadetakse hiljemalt 15. juuliks 2010.a. festivali korraldajale filmi VHS- või DVD-koopia.
 24. Festivali võistlusprogrammi valitud filmi- ja videokoopiad tuleb saata festivali korraldajale hiljemalt1. septembriks 2010.a.
 25. Filmide saatmis- ja kindlustuskulud tasub saatja.

  Osavõtjate registreerimine


 26. Iga valitud filmiga kutsutakse korraldajate kulul festivalist osa võtma üks inimene – autor, omanik, režissöör, produtsent, operaator või ametlik esindaja.
 27. Festivalist osavõtuks täidab iga osavõtja osavõtukaardi personaalse osavõtu osa.
 28. Festivali korraldaja tagab osavõtjate majutuse ja toitlustamise 16.-18. septembrini 2010.a. ja transpordi Tallinna ja Lihula vahel.

  Lõppsätted


 29. Festivalist osavõtnud filmide koopiate eest kannab festivali ajal vastutust korraldaja. Koopiad tagastatakse omanikele kahe kuu jooksul pärast festivali lõppu. Tagasisaatmise kulud kannab korraldaja.

Комментариев нет:

Отправить комментарий